تولید زنجیرهای کشاورزی و صنعتی

تصویر
نمایش محل کسب شما

پیش فرض میدان آزادی تهران

دسته بندی
قیمت
۵۰۰۰۰RIAL
Body

      مجموعه ابتکار صنعت کریر با افتخار قادر به تولید و تامین تمامی قطعات مورد نیاز در همه زمینه های صنعتی،

    کشاورزی،فولاد،صنایع غذایی،صنایع سیمان و سایر صنایع دیگر با کیفیت و قیمتی مطلوب می باشد.

تصویر
شهر
تهران
نمایش محل کسب شما

پیش فرض میدان آزادی تهران

دسته بندی
Body

مجموعه صنعت توسعه صدرا با افتخار قادر به تولید و تامین تمامی قطعات مورد نیاز در همه زمینه های صنعتی،

    کشاورزی، فولاد،صنایع غذایی،صنایع سیمان و سایر صنایع دیگر با کیفیت و قیمتی مطلوب می باشد.