فروش تجهیزات تزریق

تصویر
فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و نمونه برداری معدن
شهر
تهران
نمایش محل کسب شما

پیش فرض میدان آزادی تهران

دسته بندی
Body

فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و نمونه برداری معدن و تجهیزات تزریق و ... :

۱- دستگاه حفاری کوکن- عمق حفاری ۱۵۰ متر- سیستم وایر لاین با رادگیری متریک و NQ  و پمپ مربوطه (کارکرده)