عایق کاری و صرفه جویی در انرژي

تصویر
بدون عکس
شهر
تهران
نمایش محل کسب شما

خیابان شریعتی

دسته بندی
Body

حفظ زيبايي عمر طولاني صرفه اقتصادي، ضد آب کننده، بدون ایجاد لایه و تغییر رنگ ، مناسب جهت ضد آبسازی نما ، استخر، سونا ، سرویس های بهداشتی و تمام محیط های که در مجاورت رطوبت قرار دارند .
مزایا :