محاسبات و فرمول های مورد نیاز یک مهندس تاسیسات

Submitted by akhani on پنجشنبه ۱۳۹۶/۴/۲۲ - ۱۸:۵۴
محاسبات تاسیسات

a.kh:‎
?محاسبات و فرمول های مورد نیاز یک مهندس تاسیسات


✅٢- دبی آب در گردش کندانسور چیلر : 

GPM=Q/5000

Q:‎ Cooling load ‪(Btu/hr)‬


✅٣- دبی آب در گردش برج خنک کن :

GPM=3 [GPM/TR]*TR

TR:‎ Cooling load ‪(Ref.‎ Ton)‬

✅۴- هد پمپ گردش آب کندانسور چیلر :

L=‪(l*1.‎5)‬+افت کلکتور + افت فن کویل + افت کندانسور

L‪(ft)‬ :‎ هد پمپ 

l‪(ft)‬ :‎ طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کننده

افت کلکتور = ۵ft

افت فن کویل = ۱۰ft

افت کندانسور = ۲۵ft(از کاتالوگ چیلر) 

✅۵- هد پمپ گردش آب برج خنک کن :

L=‪(l*1.‎5)‬+افت کلکتور +افت کندانسور +افت برج +اختلاف ارتفاع نازل ورودی و خروجی برج

L‪(ft)‬ :‎ هد پمپ

l‪(ft)‬ :‎ طول مسیر رفت و برگشت آب برج خنک کن

افت کلکتور = ۵ft

افت کندانسور = ۲۵ft (از کاتالوگ چیلر)

افت برج = ۳۰ft (از کاتالوگ برج خنک کن)

✅۶- فرمول محاسبه انتقال حرارت :

Q=U.A.‎ΔT

Q ‪(Btu/hr)‬

U ‪( Btu/hr.ft2.oF)‬

A ‪(ft2)‬

ΔT ‪(oF)‬

✅٧- تبدیل واحدهای مهم :

تن تبرید (TR‏) = 12000 Btu/hr

Btu/hr / 4 = Kcal/hr

M3/hr * 4.‎4 = GPM

Gallons * 3.‎785 = Lit

CFM / 0.‎6 = M3/hr

HP * 0.‎735 = Kw

Btu/hr * 0.‎29287 = Watts

✅٨- محاسبه سطح مقطع دودکش :

A=0.‎02Q/√H برای سوخت مایع و گاز

A=0.‎04Q/√H برای سوخت جامد

A ‪(cm2)‬ :‎ سطح مقطع دودکش

Q ‪(Kcal/hr)‬ :‎ ظرفیت حرارتی دیگ

H (m) = h1 + 0.‎5h2

h1 :‎ طول عمودی دودکش

h2 :‎ طول افقی دودکش

✅٩- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر :

V(Lit) = TR / 4000

TR:‎ Cooling load ‪(Ref.‎ Ton)‬

✅١٠- محاسبه قطر لوله انبساط چیلر :

d (mm) = 15 + 1.‎5 √‪(TR/4000)‬

Min :‎ 1 ¼”


✅١١- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز دیگ : 

V (Lit) = ‪(Kcal/hr * 1.‎5)‬ / 1000

✅١٢- محاسبه قطر لوله های رفت و برگشت منبع انبساط باز دیگ :

d1 (mm) = 15 + 1.‎5 √‪(Q/1000)‬ لوله رفت

d2 (mm) = 15 + √‪(Q/1000)‬ لوله برگشت

Q ‪(Kcal/hr)‬

✅١٣- محاسبه حجم منبع گازوئیل :

V (Lit) = GPH * 4 * N * n

GPH :‎ مصرف گازوئیل مشعل ها

N :‎ ساعات کارکرد مشعل در شبانه روز (معمولا ۲۰ ساعت)

n :‎ تعداد روزهای ذخیره (معمولا ۴۵ روز)

✅١۴– مصرف بخار چیلرهای ابزورپشن معمولا ۱۸~۲۰ lb/hr به ازای هر تن تبرید با فشار ۲۰psi میباشد.

✅١۵- مصرف آب دیگ بخار :

GPM = 0.‎002 * lb/hr (بخار تولیدی دیگ)

✅١۶- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم :

Q=GPM*500*ΔT

Q ‪(Btu/hr)‬ :‎ ظرفیت حرارتی

GPM :‎ دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردش

ΔT ‪(oF)‬ :‎ اختلاف دمای آب ورودی و خروجی

✅١٧- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل های هواساز :

Q=CFM*1.‎08* ΔT

Q ‪(Btu/hr)‬ :‎ ظرفیت حرارتی

CFM :‎ دبی هوای عبوری از سطح کویل

ΔT ‪(oF)‬ :‎ اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی


✅١٨- محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی :

برای استخر : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*‪(24°C-4°C)‬

برای جکوزی : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*‪(28°C-4°C)‬

✅١٩- محاسبه ظرفیت فیلتر استخر و جکوزی :

GPM = [V(m3) / 6 hr] * 4.‎4

V :‎ حجم استخر یا جکوزی بر حسب متر مکعب میباشد

✅٢٠- هر افشانک آتش نشانی محوطه ای به مساحت ۱۲ مترمربع را پوشش میدهد.

✅٢١- سیستم های بخار در تاسیسات مکانیکی :

Low pressure :‎ 15 psig

Medium pressure :‎ 60 psig

High pressure :‎ 100~150 psig


✅٢٢- سرعت های مجاز :

Water :‎ 1.‎5~3 m/s

Steam :‎ 20 m/s

Air in pipe :‎ 20 m/s

Air in duct (industrial) :‎ 1050 ft/min

Air in duct (non industrial) :‎ 900 ft/min

Air in return or exhaust ducts :‎ 750 ft/min

Air passing trough coils :‎ 500 ft/min

Air passing from diffusers and supply grills :‎ 300 ft/min

Air passing from exhaust grills :‎ 200 ft/min

✅٢٣- محاسبه قطر کلکتور :

Φ = √ Φ۱ . Φ۲ . Φ۳ …. Φi

Φi :‎ قطر لوله های ورودی یا خروجی

✅٢۴- مصرف گاز طبیعی و گازوئیل مشعل :

مصرف گازطبیعی (m3/hr‏) = Q‪(Kcal/hr)‬ / 9500

مصرف گازوئیل (m3/hr‏) = Q‪(Kcal/hr)‬ / 26000

✅٢۵- محاسبه سر انگشتی بار حرارتی ساختمان :

Q(Kcal/hr) = A‪(m2)‬ .‎ 150


✅٢۶- محاسبه سر انگشتی بار برودتی ساختمان :

Q(TR) = A‪(m2)‬ / 25

✅٢٧- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ فولادی :

N = Q(Kcal/hr) / 125 ‪(OR)‬

N = Q‪(Btu/hr)‬ / 500

Q :‎ بار حرارتی فضای مورد نظر میباشد

✅٢٨- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ آلومینیومی : 

n = N * 0.‎75

N :‎ تعداد پره های شوفاژ فولادی میباشد که طبق بند ۲۷ محاسبه میگردد


✅٢٩- محاسبه سرانگشتی ظرفیت دیگ حرارت مرکزی :

Q(Kcal/hr) = [(L*W*H) * 36 * 4.‎8] * N / 4

L*W*H :‎ حجم فضای یک طبقه ساختمان میباشد

N :‎ تعداد طبقات

دسته بندی