آیا من دزدم؟

Submitted by akhani on یکشنبه ۱۳۹۶/۴/۱۸ - ۲۰:۳۴

آیا من دزدم؟

یكي از دانشجويان اهل سودان مقاله زیبایی نوشته تحت عنوان "آیا من دزدم؟" ایشان برای بیان این مطلب به دو رخداد که برايش پیش آمده است اشاره می کند .
✅رخداد اول:
او می گوید: زمان امتحانات پزشکی من در ایرلند بود، و مبلغی که برای امتحانات می بایست پرداخت میکردم ٣٠٩ پوند بود، در صورتی که خرد نداشته و من مبلغ ٣١٠ پوند را پرداخت نمودم، امتحانات خود را دادم و بعد از گذشت زمان در حالی که به کشورم سودان برگشته بودم ..... 
در آن هنگام نامه ای دریافت نمودم که از ایرلند برایم ارسال شده بود. در آن نامه آمده بود که: (شما در پرداخت هزینه های امتحان اشتباه کردید و به جای مبلغ ٣٠٩ پوند ، ٣١٠ پوند پرداخت کردید و این چکی که به همراه این نامه برای شما ارسال شده به ارزش یک پوند می باشد ... ما بیش از حق خودمان دریافت نمی کنیم).
جالب اینجاست که ارزش آن پاکت و نامه ای که در آن تایپ شده بود خود بیش از مبلغ ١ پوند بود!!!!! 

 ✅رخداد دوم:
او می گوید که من اکثر اوقات که در مسیر دانشگاه و خانه تردد میکردم، از بقالی (سوپر مارکت) که تو مسیرم بود و خانمی در آن فروشنده بود کاکائو به قیمت ١٨ بینس میخردم و به مسیر خودم ادامه می دادم .
در یکی از روزها ...  قیمت جدیدی  برای همان نوع از کاکائو که بر روی آن ٢٠ بینس نوشته بود در قفسه دیگر قرار داد.
برای من جای تعجب داشت و از او پرسیدم آیا فرقی بین این دو رقم جنس وجود دارد؟
در پاسخ ، به من گفت :
نه، همان نوع و همان کیفیت است !!
پس دلیل چیست؟!!!
چرا قیمت کاکائو در قفسه ای ١٨ و در دیگری به قیمت ٢٠ به فروش می رسد؟؟!!
در پاسخ به من گفت :
به تازگی در کشور نیجریه، که کاکائو برای ما صادر می كند اتفاق جدیدی رخ داده که همراه با افزایش قیمت کاکائو برای ما بوده و این جنس جدید، قیمت فروش اش ٢٠ بینس و قبلی ١٨ بینس است.

به او گفتم با این وضعیت کسی از شما جنس جدید خرید نمی کند تا زمانی که جنس قبل کامل به فروش نرود. 
او گفت: بله، من آن را می دانم
من به او گفتم: بیا یه کاری بکن همه جنس ها را قاطی کن و با قیمت جدید بفروش با این کار کسی نمی تواند متوجه شود و جنس قدیم از جنس جدید تشخیص دهد.
در پاسخ؛ درگوشی به من گفت ؛ مگه شما دزدی ؟؟؟؟

شگفت زده شدم از آنچه او به من گفت و مسیر خودم را پیش گرفتم و رفتم؛ در حالی که همیشه این سوأل در گوش من تکرار می شود و ذهن مرا در گیر کرده است که :  آیا من دزدم؟!