خطا های کولر گازی ایستاده مدیا

Submitted by abolfazl on شنبه ۱۳۹۷/۵/۱۳ - ۲۳:۱۸
خطا های کولر گازی ایستاده مدیا

پشتوار: د این ارور از ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم دستگاه می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا P2 - مشکل این ارور از محافظ دمای کمپرسور می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا P4 - اشکال این خطا مربوط می شد به راه اندازی کمپرسور ابنورتر - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید ارور کولر گازی ۴۸ هزار مدیا

کد خطا E1-E2-E3-E4 - مشکل خطا از سنسور دما می باشد - مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود - سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 - مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E10 - علت خطا بررسی فشار مکش کمپرسور - suction - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E13 - اشکال ارور از قطع فازهای ورودی به کمپرسور

کد خطا E14 - این خطا اشکال در ترتیب فازهای کمپرسور می باشد

کد خطا P4 - پیغام خطا مربوط است به دمای اوپراتور یونیت داخلی - بررسی دمای اوپراتور یونیت - دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است

کد خطا P5 - پیغام خطا مربوط است به دمای اوپراتور یونیت خارجی - بررسی دمای اوپراتور یونیت - دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است

کد خطا P7 - مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای Discharge است

کد خطا P9 - محافظت از برفک زدایی

کد خطا P10 - مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای Discharge است

کد خطا P11 - اشکال خطا از پایین بودن فشار suction می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا P12 - علت خطا مصرف جریان برق بیش از حد توسط کمپرسور است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا HS - عملیات برفک زدایی در حال اجراست است ارورکولر گازی مدیا ایستاده ۳۶ - ۴۸ و ۶۰ هزار

کد خطا E1 - مشکل این خطا از سنسور روم اوپراتور می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است - مقدار اهم سنسور روم چک شود تعویض سنسور - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 - اشکال از سنسور پایپ اوپراتور داخلی می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است - بررسی مقدار اهم سنسور پایپ اوپراتور و تعویض آن - سنسور تعویض شود - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 - پیغام این ارور از سنسور پایپ کندانسور می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است - چک کردن مقدار اهم سنسور و تعویض آن - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 - مشکل این خطا از سنسور دمای یونیت داخلی می باشد که یا قطع است ویا اتصال کوتاه شده است - مقدار اهم سنسور دمای یونیت چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 - اشکال این خطا مربوط است به محافظ یونیت خارجی که عمل کرده است کارکرد غیرعادی یونیت بیرونی - برق و گاز کنترل شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا P4 - پیغام این ارور از کم و یا زیاد بودن دمای اوپراتور داخلی دستگاه است و این عمل باعث خاموش شدن کمپرسور توسط مدار برد دستگاه می شود - بررسی سنسور پایپ اوپراتور و تعویض آن - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا P5 - ایراد این خطا از دمای بیش از حد کندانسور یونیت خارجی دستگاه و کمپرسور به فرمان برد خاموش می شود برای جلوگیری از آسیب دیدن - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا P9 - مشکل این ارور تنظیم کنترل هوای گرم و محافظ عمل دیفراست از کار افتاده - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا HS - یخ زدایی در حالت گرمایش در فصل زمستان ارور کولر گازی مدیا سری R کد خطا E0 - این خطا از پارامتر در برد EEPROM دستگاه می باشد پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 - مشکل در اتصال و یا کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و بیرونی می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا E2 - اشکال این خطا هیچگون

دسته بندی