موتور دالاندر

Submitted by akhani on سه‌شنبه ۱۳۹۶/۴/۱۳ - ۱۴:۴۴
موتور دالاندر

موتور دالاندر


‍ ?? موتور دالاندر: Dahlander motor

✅نوعی موتور الکتریکی دوسرعته است که تغییر سرعت در  آن بر پایهٔ تغییر تعداد قطب‌ها انجام می‌شود. اتصال دالاندر در سیم‌پیچ‌های این ماشین امکان تغییر تعداد قطب‌های آن را به نسبت ۱ به ۲ فراهم می‌آورد.

?اتصال Δ‎/YY در مورتورهای دالاندر یک اتصال گشتاورثابت است و در هر دو سرعت موتور گشتاور مشابهی تولید می‌شود، اما توان نامی موتور به نسبت ۲/۳ تغییر می‌کند. اتصال مثلث سرعت کمتر و اتصال ستارهٔ موازی سرعت بیشتری خواهد داشت.
?در اتصال Y/YY گشتاور با مجذور سرعت نسبت وارون دارد. در این حالت نسبت سرعت به توان نامی ۱/۵ است که سرعت بیشتر در اتصال YY و سرعت کمتر در اتصال Y نمود پیدا می‌کند.

?موتورهای دالاندری که برای استفاده در کنار درایوهای گشتاور ثابت به کار می‌روند اغلب دارای اتصال  Δ‎/YY هستند، اما درایوهای فن معمولاً اتصال Y/YY‌  
 

دسته بندی