شنبه, 12 ارديبهشت 1394 ساعت 17:13
قضاوت نکنیم
مخصوصا در سال نو 
 
بس دشوار بوَد داوری کردن دربارۀ دیگران
آموزگار، شاگردان را درسی خواست دادن و آن را در داستانی گنجاندن. پس آغاز گفتار کرد و گفت:
"کشتی مسافران را بر عرشه داشت؛ در حال گردش و سیاحت بودند. قصد تفریح داشتند. امّا، همه چیز همیشه بر وفق مراد آدمی نیست. کشتی با حادثه روبرو شد و نزدیک به غرق شدن و به زیر آب فرو رفتن. روی عرشه زن و شوهری بودند. هراسان به سوی قایق نجات دویدند؛ امّا وقتی رسیدند دریافتند فقط برای یک نفر دیگر جا مانده است. در آن لحظه، مرد همسرش را پشت سر گذاشت و خودش به درون قایق نجات پرید. زن، مبهوت، بر عرشۀ کشتی باقی ماند. کشتی در حال فرو رفتن بود. زن، در حالی که سعی می‌کرد، در میان غرّش امواج دریا، صدای خود را به گوش همسرش برساند، فریاد زد و کلامی بر زبان راند."
جمعه, 04 ارديبهشت 1394 ساعت 09:23

مروری بر بازرسی مخازن تحت فشار

مروري بر بازرسي مخازن تحت فشار (Summary of Pressure Vessels Inspection)

 

مقدمه:

امروزه به دليل توسعه روزافزون صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي و نيروگاههـا و سـاخت هـزاران مخـازن تحـت فـشاري كـه

درآنها كاربرد دارند، بازرسي مخازن تحت فشار از اهميت خاصي برخوردار است.بعضي از ايـن تجهيـزات خيلـي پيچيـده

ميباشند و برخي ديگر مثل مخازن اتمسفريك از نظر طراحي نسبتا ساده هستند. گستره وسيعي از انواع مخـازن تحـت فـشار

وجوددارد ولي بازرسي آنها تقريبا مشابه ميباشد.

 مخازن تحت فشار خطرناك هستند.در هنگام بهره برداري حاوي مقاديرزيادي انرژي ذخيره شده ميباشند كـهدر صـورت

جمعه, 04 ارديبهشت 1394 ساعت 09:18

مراحل ساخت ونصب مخزن تحت فشار

مخزن تحت فشار محفظه یا ظرفی است که مطابق تعاریف و محدوده کاری ASME SEC VIII بوده که بر اساس فشار داخلی یا فشار خارجی طراحی می گردد. معیار تبعیت از این استاندارد بیشتر بودن فشار داخلی مخزن از pounds/in215 یا  Kilo Pascal3/1  می­باشد. در مخازن تحت فشار خارجی این فشار می­تواند ناشی از خلأ بین جاکت و دیواره مخزن باشد.

برج­های فرآیندی، مخازن، محفظه­های کروی، راکتور­ها، مبدل­های حرارتی و... از انواع مخازن تحت فشار می­باشند.

این نوع مخازن از لحاظ ظاهری به اشکال مختلف طراحی می­شوند. بطور مثال ممکن است استوانه­ای با عدسی­های مختلف از قبیل (Hemispherical، Ellipsoidal، Torispherical و Flat) و یا کروی ساخته ­شوند.

مخازن از لحاظ موقعیت نصب به دو نوع افقی(با استفاده از Saddle) و عمودی (با استفاده از Lug، Leg، Skirt) دسته­بندی می­شوند.

 

 

جمعه, 04 ارديبهشت 1394 ساعت 09:12

دانلود مقاله اصول ساخت مخازن تحت فشار

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دانشکده مکانیک و عمران

پرو‍‍ژه كارشناسي


مهندسي مكانيك-گرايش جامدات

« دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار »

تهيه كننده:

 

محسن اكبري

 

فصل اول;مقدمه

مخازن تحت فشار چیست

روش ساخت مخازن تحت فشار

روش جوشکاری

دوشنبه, 17 فروردين 1394 ساعت 05:33
رای دانلود جدول استاندارد 3360 موسسه ملی استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران اینجا کلیک کنید
 
برای دانلود جدول استاندارد بین المللی لوله ها اینجا کلیک کنید
 
 برای دانلود جدول استاندارد لوله های ای پی آی مربوط به کارخانه  وپروفیل لوله ساوهاینجا کلیک کنید
 

 

برای دانلود