ای پی در برق مخفف چیست؟

Submitted by akhani on پنجشنبه ۱۳۹۶/۵/۲۶ - ۱۹:۵۳
ای پی در برق

‍ ?? کلمه IP به چه معناست؟؟??

?براساس استاندارد ۲۸۶۸ ایران و IEC529

درجه حفاظت سنسورها و دستگاههای ابزاردقیق از نظر نفوذ آب و اشیای خارجی و همچنین تحمل در برابر ضربه های خارجی بر اساس شماره IP مطابق استاندارد ۲۸۶۸ ایران زیر عنوان طبقه بندی درجات پوششها در لوازم الکتریکی یا IEC529  طبقه بندی میشود.

✅حروف I و P به معنای حفاظت بین المللی و مخفف کلمات Ingress Protection میباشد که بایک عدد ۲ رقمی و یا ۳ رقمی همراه است.

✳️ رقم اول مشخصه حفاظت  در برابر ورود و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.

✳️ رقم دوم مشخصه درجه حفاظت  در برابر نفوذ آب میباشد.

✳️رقم سوم مشخصه درجه حفاظت در برابر ضربه یا برخورد اشیا خارجی به دستگاه را نشان میدهد.
‍ ?رقم اول IP ?

✳️رقم اول مشخصه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار و نفوذ اشیاء خارجی را نشان میدهد.
?عدد ۰ : حفاظت نشده
?عدد ۱ : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۵۰ میلیمتر
?عدد ۲ : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۱۲ میلیمتر
?عدد ۳ : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۲.۵ میلیمتر
?عدد ۴ : حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۱ میلیمتر
?عدد ۵ : حفاظت در برابر گرد و غبار
?عدد ۶ : غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار

✳️رقم دوم مشخصه درجه حفاظت در برابر نفوذ آب میباشد.

?عدد ۰ : حفاظت نشده
?عدد ۱ : حفاظت شده در برابر ریزش  آب به صورت عمود
عدد ۲ : حفاظت شده در برابر ریزش آب تا زاویه ۱۵ درجه
?عدد ۳ : حفاظت شده در برابر ریزش آب تا زاویه ۶۰ درجه
?عدد ۴ : حفاظت شده در برابر پاشیدن آب از همه جهات
?عدد ۵ : حفاظت شده در برابر پاشیدن آب به صورت جت
?عدد ۶ : حفاظت شده در برابر امواج دریا
?عدد ۷ : حفاظت شده در برابر غرق شدن در آب تا ۱ متر
?عدد ۸ : حفاظت شده در برابر غرق شدن در آب در هر شرایطی
 

دسته بندی