پندهای عبرت آموز

Submitted by akhani on یکشنبه ۱۳۹۶/۴/۱۸ - ۲۰:۳۰

پندهای عبرت آموز

مردی درحالی‌که به قصرها و خانه‌های زیبا می‌نگریست به دوستش گفت:
 «وقتی این همه اموال را تقسیم می‌کردند ما کجا بودیم.» 
 دوست او دستش را گرفت و به بیمارستان برد و گفت: « وقتی این بیماری‌ها را تقسیم می‌کردند ما کجا بودیم ! »

انسان زمانی که پیر میشه تازه میفهمه نعمت واقعی همون سلامتی، خانواده، عشق، شادی، باهم بودن، انرژی جوانی و ... همین چیزای ساده بوده که همیشه داشته ولی هرگز بهشون اهمیت نداده و دنبال نداشته ها